23 June 2020

Tottenham và Everton ‘liên hệ với Manchester United vì Chris …

Tottenham và Everton ‘liên hệ với Manchester United vì Chris … Tài năng thực sự của anh ấy là khả năng điều khiển chuyển động của đôi chân xáo trộn với độ chính xác thực sự và nó dẫn đến một số khoảnh khắc tuyệt đẹp. Vấn đề với các video lan truyền là, được

Tottenham và Everton ‘liên hệ với Manchester United vì Chris … Read More »